Welkom op de website van Bedrijvenpark Veesteeg

Beheervereniging "Bedrijvenpark Veesteeg"

Onze vereniging is in oktober 2013 opgericht na een periode van vergaderingen met een groep Veesteeg ondernemers. Onze vereniging heeft als doel, het ondernemen op de industrieterreinen van Veesteeg (Veesteeg, Veesteeg Oost en Veesteeg West) te verbeteren en te veraangenamen. Ons verenigingsbestuur staat klaar om uw te helpen met vragen omtrent de veiligheid, bereikbaarheid en infrastructuur van ons industrie terrein Wij zullen voor u de kwaliteit van werken op het industrieterrein verbeteren door realisatie van projecten en verzorgen van diensten. Zo zullen we als intermediair naar gemeentelijke diensten optreden, gezamenlijk projecten uitvoeren zoals o.a. glasvezel aanleg, wegbewijzering en beveiliging.
Wij hopen dat Veesteeg ondernemers zich massaal aansluiten bij deze vereniging, om zodoende een krachtig orgaan te zijn voor u voor realisatie van een modern, schoon en prettig bedrijfsterrein. Momenteel hebben we 30+ leden en hebben in 2015 zelfs het KVO-B certificaat behaald. Middels dit certificaat bevestigen wij als betrokken partijen te samenwerken om ons doel te behalen. (Gemeente West Maas en Waal, Politie, Brandweer en Bedrijvenpark Veesteeg)

Wat is het doel van onze beheersvereniging?

  • Creëren van prettige werkomgeving en uitstraling
  • Samenwerking tussen ondernemers, eigenaren en gemeente (netwerken)
  • Verbeteringen doorvoeren voor een schoon, verzorgd en representatief bedrijfsterrein
  • Vernieuwingen opzetten zoals o.a. wegbewijzering, glasvezel, portaal, verlichting, beveiliging, energie, afval.
  • Aanspreekpunt voor Gemeente, Ondernemers en gebruikers
  • Onderlingen communicatie verbetering dmv een nieuwsbrief, een website en bijeenkomsten
  • Het continue verbeteren van de beleving op ons industrietereein door aandacht voor veiligheid, infrastructuur en reinheid. Dit door het KVO traject met onze KVO partners. (Gemeente Brandweer en Politie)

Bedrijventerrein Veesteeg in Gemeente West Maas en Waal

Ons mooie industrieterrein ligt in de gemeente West Maas en Waal. Er is nog ruimte voor het opzetten van eigen bedrijfsruimten op enkele vrije kavels van industrieterrein Veesteeg. Informatie omtrent de mogelijkheden zijn te
verkrijgen via de bedrijfs contact functionaris Jaimy Hattu van gemeente West Maas en Waal. Email: JHattu@westmaasenwaal.nl