Camerabeveiliging

Camera beveiligingsplan Bedrijvenpark Veesteeg

Noodzaak

Initieel is tijdens een algehele enquete vanuit het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) gebleken dat onder veel ondernemers een gevoel van onveiligheid bestaat. Het aantal inbraken is weliswaar (nog) niet heel hoog, maar de recente inbraak bij Dubbelman Design en het oprollen van een wietkwekerij en overig overlast is het gevoel van onveiligheid wel aanwezig. Uit informatie van andere bedrijvenparken die we om advies hebben gevraagd is gebleken dat het aantal inbraken en overige overlast met 85% is verminderd (o.a. bedrijventerrein Westerhout en Bijsterhuizen) door inzet van een camera beveiligingssysteem. Ook in andere gemeentes worden convenanten gesloten door gemeente en ondernemers (zie bijgaand voorbeeld) om hiermee de bedrijven terreinen beter te beveiligen.

Draagvlak van de leden

Aan alle leden van het bedrijvenpark is het plan voor camera beveiliging (wat in samenspraak met Politie, eem gespecialiseerde Politie beveiligings expert en MKB tot stand is gekomen) voorgelegd tijdens de jaarvergadering. Hierop hebben alle aanwezige leden aangegeven dat ze achter dit beveiligingsplan staan en hieraan hun financiële medewerking willen geven. De 4 grootste leden hebben ook al aangegeven de kosten te willen dragen die ter indicatie zijn aangegeven, dit betreft een groot deel van de kosten. (€11.390,-)

Opzet van het plan

Het plan wat is samengesteld na zorgvuldig overleg met politie en bestaat uit 6 camera’s die op centrale in/uitgangsposities van het gehele bedrijventerrein staan. (zie foto). In de toekomst is uitbreiding met camera’s en wellicht slagbomen bij het inrijden van de Onderstal en Expeditieweg nog gewenst maar gezien de kosten is dit nu nog niet haalbaar. Daarom is gekozen voor een opzet waarbij alle hoofd toegangs/uitgangswegen zijn voorzien van camera’s met nummerbord herkenning die gekoppeld zijn aan het landelijke politiesysteem RTR; Regionaal Toezicht Ruimte.

camera posities.jpg
klik voor vergroting

Kosten
Bij 3 verschillende aanbieders zijn offertes opgevraagd voor de levering en plaatsing van de camera’s en alle benodigde hardware, de kosten liggen allemaal in dezelfde lijn, verdere details moeten worden uitgewerkt als het plan financieel haalbaar kan worden. De jaarlijkse kosten van de politie voor analyse en opslag van de beelden (€ 8.932) zijn hierin nog niet niet meegenomen. Wel zijn de kosten voor de aansluitingen op het glasvezel netwerk opgenomen, waarbij 1 camera gezien de afstand met een wifi oplossing zal worden uitgerust.

kosten en verdeling leden.jpg

Financiering - Subsidies

De Rabobank is bereid om dit project met € 10.000 te ondersteunen omdat dit de veiligheid voor hun leden verbetert, ondernemersklimaat verbetert en tevens ook de kosten van verzekeringsuitkering verlaagt.
Aan de gemeente West Maas en Waal is ook een bijdrage gevraagd ter ondersteuning, momenteel is er door de Gemeenteraad €5000,- toegezegd.
De firma Van den Bosch Vastgoed is ook gevraagd om een bijdrage evenals de andere leden omdat daarmee ook de veiligheid van hun nog te verkopen percelen zal worden verbeterd.
In de kas van de vereniging is 14k beschikbaar, afhankelijk van de bijdrage van de Gemeente en OG vd Bosch zal elk lid naar ratio van grootte dan zelf nog een bijdrage moeten doen. Dit is voorgelegd tijdens de jaarvergadering en hierop hebben een aantal bedrijven al hun toestemming gegeven.

Uitgebreide informatie download

Camera beveiligingsplan Bedrijvenpark Veesteeg.pdf