Persbericht gemeente West Maas en Waal

Dijkstraat 11
Beneden-Leeuwen
Postbus 1
6658 ZG Beneden-Leeuwen
IBAN NL44 BNGH 0285 009133
T 14 0487
F (0487) 594 549
info@westmaasenwaal.nl
www.westmaasenwaal.nl

Gemeente Maas en Waal.jpg


Van links naar rechts Martin Derks (voorzitter), Arthur Ariëns (penningmeester) en wethouder Wassink

P E R S B E R I C H T

Glasvezel is een feit!!
De beheervereniging Bedrijvenpark Veesteeg is erover uit! Glasvezel in de Veesteeg is een feit bij minimaal 15 aanmeldingen. In samenwerking met de gemeente heeft Bedrijvenpark Veesteeg op maandagavond 24 februari jl. een informatieavond georganiseerd. Alle ondernemers op de bedrijventerreinen Veesteeg, Veesteeg West, Veesteeg Oost en Leeuwen waren voor deze avond uitgenodigd. De avond is goed bezocht en met een netwerkborrel is het succes gevierd dat we een stap dichter bij de realisatie van glasvezel zijn.

Als klap op de vuurpijl heeft het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 25 februari jl. besloten om maximaal € 30.000,-- beschikbaar te stellen voor de aanleg voor glasvezel voor de bedrijventerrein Veesteeg, Veesteeg West en Veesteeg Oost.

Het aanbod
Glasvezel zal bij minimaal 15 aanmeldingen worden aangelegd in een open variant via de NDIX. NDIX is een open en onafhankelijk breedbandplatform voor bedrijven en instellingen in alle sectoren. Op de digitale marktplaats sluit NDIX aan de ene kant ICT-dienstaanbieders en aan de andere kant bedrijven en instellingen aan die over het open netwerk ICT-diensten van elkaar kunnen afnemen. Het bestuur van de beheervereniging alsmede de meerderheid van de leden vonden deze variant het meest betrouwbaar, sociaal en op lange termijn het goedkoopst. De vaste kosten voor een aansluiting bedragen eenmalig € 1.500,-- en maandelijks € 199,-- (na 5 jaar € 149,--). De maandelijkse kosten kunnen per aansluiting worden verlaagd met € 20,-- bij 25 aanmeldingen en de korting kan oplopen tot € 50,-- bij 50 aanmeldingen. De aanmeldingen vanuit het bedrijventerrein Leeuwen tellen ook mee voor deze korting.

Naar aanleiding van de contacten met de bedrijven op het bedrijventerrein Leeuwen (Waterstraat / Energieweg) is gebleken dat momenteel de belangstelling voor glasvezel gering is. Indien u als ondernemer van het bedrijventerrein Leeuwen (Waterstraat / Energieweg) interesse heeft in glasvezel kunt u dit aangeven bij Bedrijvenpark Veesteeg via www.bedrijvenparkveesteeg.nl. Op korte termijn zal er nog een extra informatieavond worden georganiseerd om inhoudelijk dieper op de materie in te gaan. Tijdens deze avond zullen we ook de NDIX uitnodigen voor eventuele vragen. Hierover wordt u t.z.t. geïnformeerd. Bundel uw krachten met de andere ondernemers zodat het bedrijventerrein Leeuwen ook kan worden aangesloten en de prijzen voor glasvezel nog aantrekkelijker worden.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Noot voor de redactie: Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij
* wethouder K . Wassink (0487) 599 401

25 februari 2014