Brandweer informatie

Informatie van Brandweer Gelderland-Zuid

Brandweer.jpg
De link naar de website van brandweer Gelderland-Zuid is http://www.brandweer.nl/gelderland-zuid
Hier kun je veel zaken m.b.t. brandveiligheid en de brandweerorganisatie vinden.

Telefoonnummer
Het telefoonnummer voor contact met de brandweer m.b.t. preventieve zaken is (088) 457 55 00.
Het telefoonnummer voor incidenten anders dan spoedzaken is (024) 355 55 55.

Er zijn reeds drie oefeningen gehouden op het bedrijvenpark Veesteeg:

  • Oefening brandbestrijding Bieman de Haas
  • Oefening bluswatervoorzieningen Expeditieweg
  • Bommelding oefening Global Paint (15-04-2016)

Bereikbaarheidskaart voor het bedrijvenpark Veesteeg
bereikbaarheid veesteeg.jpg

Uw contactpersoon bij de Brandweer

Brandweer Gelderland-Zuid
Rene Kuhnen
Medewerker Operationele Infoermatievoorziening
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
www.vrgz.nl

Rene Kuhnen
Specialist brandpreventie
Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen

Bezoekadres: Spoorstraat 31
6663 AE Lent
T (088) 4575289
M (06)
E rene.kuhnen@vrgz.nl

www.vrgz.nl
www.brandweer.nl/gelderland-zuid

Tip van de Brandweer

De Brand veiligheidsscan eigen bedrijf is een instrument, dat (periodiek) het niveau van (brand)veiligheid in uw bedrijfsruimte meet. De Veiligheidsscan wordt uitgevoerd op vier hoofdonderwerpen:

  • Organisatorisch. Hoe worden de zaken rondom veiligheid door medewerkers uitgevoerd?
  • Bouwkundig. Hoe is de veiligheid van het gebouw? Denk aan vluchtwegen, gebruikte materialen, compartimentering.
  • Installatietechnisch. Hoe is het gesteld met de installaties en de veiligheid ten aanzien van elektrotechnische zaken?
  • Beleid. Wat is er wel en niet geborgd in beleid.

Dit levert een vragenlijst op met 170 punten die getoetst worden. De Veiligheidsscan geeft gedetailleerd inzicht in het totale veiligheidsniveau van uw instelling.

Klik voor download:
Brandveiligheidsscan eigen bedrijf